"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


mandag 8. september 2014

Ikke nødvendig med mange bekker små for å gjøre stor å

Denne helgen har vært våt. Veldig våt. Jeg har ikke måleutstyr, så gikk derfor ut i turterrenget nær vår hytte i Hornnes for å se resultatet i praksis.
Kryssing av den første myra ga tydelig svar på at terrenget var mer enn mettet av regnvann.

Denne brua var ikke mulig å komme ut til på grunn av store vannmengder.


Mye vann, men trivelig stemning langs bekken er det likevel.

Den lille sorte stripa i midten er normalløpet til bekken. Nå var bredden mangedoblet.

Bruene i skiløypene våre må tåle tøffe påkjenninger. Her renner like mye vann over som under brua. Men den holdt.

1 kommentar: