"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


mandag 23. juni 2014

Ugletur som fenger

Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen pleier å invitere barn og voksne på fellestur til en av kattuglekassene som er plassert ut i Randesund. Det skjer like før ungene kryper ut av kassa for siste gang, for da tåler de store ungene fint å bli klappet og håndtert av store og små mennesker en liten halvtime. 
I år var våren og dermed også kattuglene veldig tidlig i gang. Allerede 14. mai gikk turen av stabelen. God forhåndsreklame og godt vær førte til at smått utrolige 75 stykker møtte opp.
Kattugleungene beholder roen selv om de blir holdt av mennesker. Det er en spennende og uvanlig opplevelse for de fleste å kunne holde en slik skapning i hendene.

Denne karen var allerede kommet seg ut av kassa på egen hånd og satt på en eikegrein like ved.

Ugla i treet lot seg ikke påvirke av disse ivrige fotografene, som dermed fikk gode arbeidsforhold.

Det er ikke bare barna som er fasinert av ugler.


Med en viss fare for angrep fra uglemor, hentes ungene ned fra kassa som er montert 4-5 meter over bakken.

Med så mange nyskjerrige barn på tur, dukker det ofte opp andre dyr også. Her blir en stålorm grundig studert.

Folkevandring til uglereviret.

mandag 2. juni 2014

Hva skjuler seg i eika?

Gamle eiketrær er spennende. Denne eika står i nærheten av Tveit kirke, i en frodig ravinedal. Den er gammel. Svært gammel. Og den er hul. Det pågår for tiden et prosjekt i Vest-Agder, i regi av miljøvernavdelingen, som skal skaffe oss mer kunnskap om hva slags arter som er knyttet til denne og flere andre hule eiker i fylket. Derfor har jeg, i kraft av å være medlem av zoologisk forening på Sørlandet, takket ja til å sette opp feller og samle flygende insekter for at vi skal få mer kunnskap om hule eiker.
Jeg er absolutt ingen ekspert på artsbestemming av insekter, så den biten tar andre seg av. Men innsamling og grovsortering skal jeg klare. Prosjektet startet i fjor, og da fant vi 2 rødlistede arter her. Og vi fant mange arter som var første funn for Sørlandet. Jeg håper på en minst like god fangst i år!