"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


lørdag 29. juni 2013

Sommerkvelder

Sommerkveld ved fiskevatnet. Vinden som sjoet i bjørk- og ospebladene er løyet og i stedet surrer en og annen mygg forbi. Bølgene på vannet er i ferd med å forsvinne, bare krusninger hindrer vannet fra å vise skogen som i et speil. Innimellom brytes den glatte flaten av et vak. Det gjør stemningen komplett. Jeg kaster mot vakene med en liten, sort spinner. Ingen lar seg lure denne kvelden. Men det gjør ikke noe. Da har jeg en god grunn til å luske meg ut en annen kveld. Må jo ha mer. 

fredag 21. juni 2013

Hvalfart til Island

Island viste seg fra sin beste side da skjøtselsgruppa i Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsavdelingen, dro til sagaøya for åtte dagers studietur.

I perioden 10. til 18. juni besøkte åttemannsgruppa bygda Dalvik, nord på Island. Herfra gikk det gode hvalsafarier ut på fjorden, som var hovedgrunnen til vårt besøk her. Foruten flere vellykkede safarier, var vi mye på farten i de flotte våtmarksområdene som Island har mange av. Her fikk vi mange flotte fugleopplevelser. Turen ble innholdsrik og jeg  kommer tilbake med flere blogginnlegg fra Island ut over sommeren..
Tett på knølhval.

Det er fasinerende å studere så store pattedyr på nært hold. Knølhvalen blir helt opp til 19 meter lang og kan veie opp til 40 tonn.


Skjøtselsgruppa på hvalsafari. Vi traff høytrykket og hadde sol nesten hele tiden.

onsdag 5. juni 2013

Fuglesangtur

Når fuglesangen var på sitt mest intense, innbød zoologisk forening til en hyggelig og lærerik aften i Timenes-skogen. Eldar W var som vanlig den kyndige guiden som artsbestemte alle pip fra kjerr og kratt.
Så mange som 12 møtte opp i utkanten av Sørlandsparken, ved Bay Auto, og fulgte guide Eldar som en skygge innover i retning Nygård. På veien inn fikk vi inn mye lærdom om ulike fugler, men også om annet i naturen, og ikke minst litt kulturhistorie. I Bautjønn var vi så heldige å observere beveren i aktivitet både i vann og på land. 
Etter vel 2,5 timers tur var de fleste noe flinkere i å tolke fuglesang. I Eldars feltbok ble følgende arter bestemt enten ved lyd etter observasjon:
Jernspurv, gransanger, ringdue, kjernebiter, sildemåke, bokfink, løvsanger, blåmeis, gråsisik, toppmeis, svartmeis, fuglekonge, kråke, låvesvale, grønnsisik, svarttrost, linerle, fiskemåke, trepipelerke, munk, stokkand, spettmeis, bøksanger, svart hvit fluesnapper, gjerdesmett, måltrost, kjøttmeis, grå fluesnapper, rødstrupe, skogsnipe, tårnseiler, gulspurv. I alt 32 arter.
Hyppig benyttet positur under fuglesangturer...


Fuglesangbok med lyd demonstreres.

Måltrostegg funnet.

En liten frosk krysset vår sti.

Portrett av en blogsuger.

Det er bever både i Bautjønn og i Nygårdstjønn.

tirsdag 4. juni 2013

Flere turløyper

Som om ikke det var nok å drifte 5-6 mil med merkede turstier i hjembygda Tveit, har jeg også bidratt til å merke og skilte 2-3 mil med skiløyper i Evje og Hornnes.
Ferdig montert veiviser ved "Huset på prærien", ikke langt fra Abusdalsknuten i Hornnes.

En liten, men dyktig monteringsgjeng er i sving.

Vi kjøpte hytte på Fjellestad for et par år siden, og rett fra hytteveggen har jeg tilgang på 2-3 mil maskinkjørte skiløyper som hyttegrenda har ansvar for, og i tillegg ytterligere 6-7 mil med løyper kjørt av nabohyttegrender. Løypene går i flott heieskog som domineres av furu, bjørk og ikke minst en mengde store myrer. Men jeg så også at man måtte være lokalkjent for å finne fram i løypene. Derfor søkte vi i løypeutvalget om støtte av det lokale friluftsrådet, og fikk raskt tilsagn om penger. 
Resultatet er at vi nå har montert opp 70 treskilt og kartoppslag i hvert eneste løypekryss. Erfaringsmessig setter turfolk stor pris på denne ekstrahjelpen til å finne fram. 
Det er tilfredsstillende å gjøre en jobb som fører flere folk ut i vår fantastiske norske natur!