"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


fredag 4. mai 2012

Nye turløyper i Tveit

Min kjærlighet til natur fører meg stadig til skogs, til fjells og til vanns. Men jeg ønsker også at flest mulig andre skal ta i bruk naturen. Derfor har jeg stor glede av å lage turløyper i hjembygda mi, Tveit. 
Etter noen års innsats, alene, sammen med andre og i det senere gjennom turløypegruppa i Tveit IL, har det nå begynt å gi resultater. To områder har vært prioritert, Sandnesheia vest for Tofdalselva og Dønnestad øst for elva. Nå sist har området på Dønnestad blitt oppgradert. 
Nå ligger det over 2 mil med merkede turstier klare på begge sider av elva. Ingen bør ha problemer med å finne fram, for det er fokusert på skikkelig merking både med blåmaling, skiltveivisere og kartoppslag i løypekryssene.
Vil du se kart og finne mer info om løypene, se http://turloyper.wordpress.com/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar