"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


søndag 16. november 2014

I beverskogen

Selv om den foraktes og derfor jaktes stedvis ganske hardt, er det fortsatt en forholdsvis god bestand av bever på Sørlandet. Beverens byggverker i form av hytter, stemmer og kanaler er spennende å studere. Her om dagen fikk jeg tips av en god bekjent i Birkenes om et område beveren har lagd trøbbel for skogeieren i form av oppdemming av plantefelt og vei.

Her, midt i et felt med plantet gran, har beveren funnet et egnet sted å demme opp. Gjennom måneder har den bygget en imponerende dam som er 1,5 m høy og kanskje 15-20 meter bred. Litt innover til venstre i bildet ligger hytta, så den har tydeligvis planer om overvintring her.

Vannstanden i dammen var 20-30 cm lavere nå enn opprinnelig fordi grunneier forsøker å få beveren ut av området. Det skal være tatt ut 2 dyr, men det er fortsatt bevere igjen. 

Noen hundre meter nedstrøms de nye demningene, i ei lita myrtjønn, fant vi hytta som aktiviteten nok har sprunget ut fra. Her er det fortsatt  stor aktivitet og det mest interessante er at det virker å være to hytter ved siden av hverandre. Merk hytte nr 2 som ses i fremre bildekant.

Mye greiner og mudder er lagt på hytta i sommer og høst. Her gjør beveren seg klar for vinteren. Men noe matlager utenfor hytta fant vi ikke. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar