"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


onsdag 22. august 2012

Et slåtteslag for kulturlandskapet

I Belteviga på Flekkerøy har en gammel eng holdt på å gro igjen, som så mange andre steder i landet vårt. Men Sørlandsavdelingen av Norsk Zoologisk Forening gjør noe med det!

Som et prosjekt støttet av Fylkesmannens miljøvernavdeling, har Zoologisk Forening siden 2009 sørget for å åpne opp igjen den lille enga som huser en rekke sjeldne arter og har potensiale for enda flere. Denne fine onsdagskvelden i august var det igjen på tide med å svinge ljåen. Med to nyinnkjøpte langorver (ljå med langt skaft), sager, greinkuttere, river og ikke minst 9 ivrige par arbeidshender, ble det gjort en skikkelig innsats.

Asbjørn sliper ljåbladet klar til innsats.

Blåknapp forekommer hyppig i enga.

En skrue forsvant i graset, men zoologer kan impovisasjonens kunst.

Mjødurt dominerer enga før vi går til verket.

Det krever god teknikk for å slå graset effektivt. Asbjørn kan faget, tilsynelatende.

Oppslag av osp, bjørk, hegg og krossved ble fjernet effektivt av Olav.
Slik skal en slåtteeng se ut! Alt vi tok ut ble lagt i hauger utenfor enga slik at ikke næring ble tilbakeført.

Slåtteenga i Belteviga ligger innenfor landskapsvernområdet Oksøy-Ryvingen.

1 kommentar: