"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


tirsdag 3. juli 2012

Elvelangs
Her om dagen ble et nytt spennende mål prikket inn etter et sveip på kartet. Dikeelva i Birkenes. Først og fremst var vi spente på fiskemulighetene, men også vassdragets naturkvaliteter.

Dikeelva renner ut fra Ogges østbredd i retning Birkeland. På sin vei brekker elva mang en gang ut over berget og gjør seg til brusende foss. Deler av strekningen med dalsider ble fredet som naturreservat i 2002, på grunn av sjeldenheten av en villmarkspreget elvedal, men også på grunn av gammel barskog.

Vi besøkte som sagt dalen først og fremst for å prøve ørretfisket, men ble først og fremst bergtatt av den påtagelige villmarksfølelsen som hersket fullstendig her inne. Det er så uendelig mange tilsvarende dalfører og elveløp som er ødelagt av veier her til lands. Men her var det altså intakt natur.
Hva så med fisket? Tja. Denne dagen var det småfisk som beit. Og jeg vil tro det er lite fin fisk her - i alle fall i den nedre delen der vi oppholdt oss. Alle strykene splittet elva opp i mange småhabitater som nok forhindrer framvekst av stor fisk. Men ørret og tryte var bitevillig, og det er morsomt nok, det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar