"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


fredag 24. november 2017

Vannmengder

Sørlandet har vært vått i høst. I Kristiansand, langs Topdalselva, gjorde flommen stor skade da det stod på som værst i starten av oktober. Dette er bilder fra dagen før flomtoppen ble nådd.
Her stuper elva ut i Boenfossen.

Riksveien var ikke farbar i retning Birkeland. Vannstanden økte ytterligere dagen etter dette bildet ble tatt til godt over autovernet.

Store mengder vann gjorde mye skade i fabrikkområdet ved Boen.

Store mengder vånd ble drevet til tørt land og var lite sky.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar