"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


søndag 15. oktober 2017

Friluftsliv og dugnad

Min egen avhengighet av naturen har etter hvert ført til at jeg har engasjert meg sterkt i å forsøke å senke terskelen for folk flest til å komme seg ut i friluft. Mest bruker jeg tiden på å lage og vedlikeholde turløyper lokalt i Tveit, Kristiansand. Trolig legger jeg ned 2-300 timer dugnad på dette hvert år. Bare i dag har jeg vært to turen til skogs for å fikse på løypene. Først en morgentur og så en tur mens mørket senket seg. Begge turene ble gjennomført for å montere en ny og flott type skiltveivisere som hjelper for å finne fram.


1 kommentar: