"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


mandag 2. juni 2014

Hva skjuler seg i eika?

Gamle eiketrær er spennende. Denne eika står i nærheten av Tveit kirke, i en frodig ravinedal. Den er gammel. Svært gammel. Og den er hul. Det pågår for tiden et prosjekt i Vest-Agder, i regi av miljøvernavdelingen, som skal skaffe oss mer kunnskap om hva slags arter som er knyttet til denne og flere andre hule eiker i fylket. Derfor har jeg, i kraft av å være medlem av zoologisk forening på Sørlandet, takket ja til å sette opp feller og samle flygende insekter for at vi skal få mer kunnskap om hule eiker.
Jeg er absolutt ingen ekspert på artsbestemming av insekter, så den biten tar andre seg av. Men innsamling og grovsortering skal jeg klare. Prosjektet startet i fjor, og da fant vi 2 rødlistede arter her. Og vi fant mange arter som var første funn for Sørlandet. Jeg håper på en minst like god fangst i år!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar