"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


søndag 23. mars 2014

Tilrettelegging for allmuen

Personlig setter jeg mest pris på skogsturer langt utenfor både allfarvei og stier. Jo villere, jo bedre. Og jo færre spor etter folk, jo bedre.
Men saken har to sider. Skal vi bevare mest mulig av naturen jeg er så glad i, må flere lære å sette pris på den og da er det en god ide å tilrettelegge for å senke terskelen. Min måte å gjøre dette på er å merke og skilte stier i hjembygda. I disse dager blir det rikelig med timer lagt ned i dugnad for å få ca 2 nye mil med turstier. Fra før har jeg og vi laget 4-5 mil.
Dugnad går som en lek når alt foregår i elementet jeg trives best i; skogen.
Vi er en fin dugnadsgjeng i Tveit ILs turløypegruppe. Her avbildet i vårt nyeste stinett som er under utarbeidelse. Foto: Ø Brennsæter.

Enkel tilrettelegging er min grunntanke. Ingen store inngrep, bare tydelig merking.

Vi rydder gjerne nye stier grundig med ryddesag for å kanalisere ferdselen.

I hvert løypekryss settes skiltene opp sammen med et kartoppslag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar