"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


lørdag 16. november 2013

Tidlig morgen ved Dikeelva

Langs Dikeelva i Birkenes er det enda mulig å finne villmark. Derfor søker jeg iblant hit. Det er noe eget med urørt natur som jeg setter stadig mer pris på. Det er godt å være i en atmosfære der tiden for lov til å gå og ingenting forstyrrer. Bare naturlige lyder. Som Dikeelva. Den brauter seg fram der den suser ned gjel og bergskrenter. Men det er naturlig lyd. Og det er liksom noe annet...
Tidlig morgen langs Dikeelva.

Frostrøyken siger sakte opp fra vannet.

Ospeblader er et flott skue der de ligger duggvåte på bakken.

1 kommentar: