"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


tirsdag 15. desember 2009

I bakvendtland

Jeg kom over denne videoen på YouTube i kveld. Takk til Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) som treffer spikeren på hodet i denne beskrivelsen av Norge og miljø.Jeg følger selv nøye med på det meste som har med natur, miljø og klima å gjøre. Etter min mening er dette dagens situasjon:
- På riksplan er vi gode på retorikk og lovnader. Men veldig dårlig på handling. Det gjelder særlig klima, men også når det gjelder naturvern.
- På lokalplan er det lettere å finne politikerne som ikke skjuler sitt sanne jeg. Da får vi uttalelser som denne: "-La villaksen dø ut hvis det er nødvendig for å drive oppdrett." (Hans Stølan, AP-orfører på Frøya, som fikk støtte av ordfører Helge A. Njåstad (FrP) i Austevoll)

Jeg registrerer at 2010 er året da Norge skal stoppe tapet av biologisk mangfold. Klarer vi det, skal jeg virkelig applaudere, for det skal en voldsom snuoperasjon til for å stoppe utviklingen som går i stadig hurtigere fart mot den stikk motsatte retningen.

Natur har ikke bare stor verdi i seg selv, det er også økonomisk og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Norge har både en moralsk og folkerettslig plikt til å berge artene og naturtypene for framtidige generasjoner.

Kilde: Naturvernforbundet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar