"Rikt liv med enkle midler" Arne Næss


lørdag 16. november 2013

Dikeelva

Skogen får utvikle seg fritt langs Dikeelva.

Husmannsplassen Holmslia.

Husmannsplassen Eikhola.

Grantrær i forfall.

Hengebrua ved Vrangefoss.

Finner du denne? Vrangefosstrollet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar